ปั้มลม ROTARY OIL FREEปั้มลม ยี่ห้อ
MOBO 1.5 แรงม้า

MODEL:DZL 18-8              

MOTOR : 1.5HP

ทำลมเร็ว

Oil free

Visitors: 248,812