เกี่ยวกับเรา

 

         บริษัท โมโบ(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอกนันตชัย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม มีทีมวิศวกรฝ่ายขายคอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบลมอัดประสบการกว่า 10 ปี คอยดูแลแนะนำให้บริการ เกี่ยวกับงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงและโอเวอร์ฮอล์เครื่องอัดลมทุกชนิดทุกยี่ห้อ บริการให้คำปรึกษางานด้านระบบลมอัด จัดจำหน่ายเครื่องอัดลมไม่ว่าจะเป็นแบบสกรูหรือลูกสูบ เป็นผู้นำเข้าปั้มลมสกรู MOBO อย่างเป็นทางการ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Fusheng (ฟูเช็ง), Swan (สวอน), Puma (พูม่า),อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Refrigerant air dryer , Compressed Air Filters, Air Reciever Tank, อุปกรณ์นิวเมติกส์ และ สายยางอุตสาหกรรม 

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า : YES WE CAN  :  ก้าวไปด้วยกัน

"เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรให้พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว

และบริการที่ดียิ่งเพื่อความสำเร็จและการพัฒนาของลูกค้าที่ยั่งยืน"

         ในปัจจุบันเห็นความสำคัญในเรื่องงานระบบบำบัดและระบายอากาศในโรงงาน โดยทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งงานระบบท่อดัก นอร์ดแฟบ (เคล้มล๊อก)ซึ่งทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศคอยแนะนำให้บริการ เกี่ยวกับงานออกแบบ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 MOBO Kompressoren หรือ MOBO (THAILAND) จำกัด 

     ผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มลมสกรู (Screw Air Compressor) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผสมผสานเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ในการผลิตหัวปั๊มสกรูคอมเพลสเซอร์ ให้กำลังในการผลิตลมในปริมาณที่สูงและเหมาะสมต่อการใช้งาน ในรอบการทำงานของมอเตอร์ที่ต่ำกว่า เพิ่มประสิทธิ์ภาพแต่ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้า เหมาะกับรูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงรูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ มีให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสม

  *** MOBO Air Compressor เรากล้ารับประกันหัวปั๊มลมแบบ Drirect Drive system ถึง 5 ปี ***

 Company Profile

     MOBO Germany is Germany GHH-RAND company in China only authorized full range of German GHH-RAND original compressor complete sets of manufacturers, its complete set of MOBO " frequency" air compressor to become an industry model in China successfully registered intelligent frequency Air compressor invention patents, and become China's inverter air compressor "line standard" developers, known as China's inverter air compressor industry leader brand!

     The world-renowned GHH-RAND company, founded in 1758, is headquartered in the German Rhine River Oberhausen, is recognized as the world's most innovative, most reliable high-performance twin-screw compressor manufacturers, has been more than ever 56 million compressors are well known. GHH-RAND represents innovation, leading technology and design development, which makes GHH-RAND the world's compressor industry leader.

      MOBO Company was established in 2001, in full compliance with the German strict quality of the attitude and high efficiency, environmental protection attaches great importance to 16 years has been focused on the frequency of air compressor safety and environmental performance and efficient, to help users achieve Gas system of lean operation and efficient return, access to the highest user reputation: choose MOBO, is the success!

"MOBO frequency conversion" air compressor, the German original compressor, the success of business choice - energy saving, more efficient!

..............Project Reference…………                                                  

- TTC Siamdrink  (Food & Bevarage)
- Plan Printing (Printing)
- T&T Precision  (Electronic Part)
- Thaitrafo (Tranformer)
- Sunnex Industrial  (Leather Seat)
- Eiamrungruang Industry (Tropioca starch)
- Phimpijit Printing (Printing)
- Morsengherb (Cosmeceutical)
- Natural Herb (Cosmeceutical)
- The Siam Agro Industry Pineapple (Food)
- TCS Pacific (Cosmeceutical)
- Songsawat 1988 (Plastic)
- Samwon Mold (Precision Mould)
- Amares Y Group (Textile)
- Tummarak Printing (Printing)
- SDJ Inter (Plastic)
- Peter Cast (Die Cast)
- 128 Group (Furniture)
- Wealthy Food (Snack)
- BM Quality Food (Food)
- B Qick (Type)
- Toyota petch (Toyota Dealer)
- Ford putthamonthon (Ford Dealer)
- Hyundai Rangsit (Hyundai Dealer)
Visitors: 163,484