สินค้าและบริการ

 


MOBO Kompressoren หรือ MOBO (THAILAND) จำกัด 
     ผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มลมสกรู (Screw Air Compressor) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผสมผสานเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ในการผลิตหัวปั๊มสกรูคอมเพลสเซอร์ ให้กำลังในการผลิตลมในปริมาณที่สูงและเหมาะสมต่อการใช้งาน ในรอบการทำงานของมอเตอร์ที่ต่ำกว่า เพิ่มประสิทธิ์ภาพแต่ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้า เหมาะกับรูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงรูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ มีให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสม

 
*** MOBO Air Compressor เรากล้ารับประกันหัวปั๊มลมแบบ Drirect Drive system ถึง 5 ปี***
Visitors: 248,810